Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v rà soát, báo cáo việc giải quyết đơn của công dân (Bà Đinh Thị Bình)
Số ký hiệu văn bản 35/UBND-VP10
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung V/v rà soát, báo cáo việc giải quyết đơn của công dân (Bà Đinh Thị Bình)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 35v10.pdf
DinhThiBinh.BacNinh_48DBC379D48D11E2D5BEF1F529ABAAC6_sdk2_.pdf