Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v xử lý đơn của công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Số ký hiệu văn bản 117/BTCD
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v xử lý đơn của công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm 117.pdf
don 107.pdf