Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Số ký hiệu văn bản 116/BTCD
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Mạnh Hà
Tài liệu đính kèm 116.pdf