Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 08 tháng 6 năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 42/TB-UBND
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 08 tháng 6 năm 2022.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 42tb.pdf