Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v kiểm tra, rà soát, xử lý giải quyết nội dung đề nghị của công dân.
Số ký hiệu văn bản 37/UBND-VP10
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 14/06/2022
Trích yếu nội dung V/v kiểm tra, rà soát, xử lý giải quyết nội dung đề nghị của công dân.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm 37v10.pdf