Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng quý III, 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2019
Số ký hiệu văn bản 153/BC-UBND
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng quý III, 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm Bao_cao_9_thang_cong_tac_PCTN-KNTC_20190919042116815810_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20190920110735.pdf