Lĩnh vực
Đăng nhập
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
117/BTCD 14/06/2022 V/v xử lý đơn của công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Lượt xem: 5
Tải về 0
116/BTCD 14/06/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Lượt xem: 5
Tải về 0
115/BTCD 14/06/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Phạm Thị Nhung)
Lượt xem: 5
Tải về 0
114/BTCD 14/06/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Nguyễn Tử Tiến)
Lượt xem: 6
Tải về 0
113/BTCD 14/06/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (ông Hà Minh Đức)
Lượt xem: 4
Tải về 0
112/BTCD 14/06/2022 Phiếu chuyển đơn (V/v chuyển đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thị Khải
Lượt xem: 4
Tải về 0
111/BTCD 14/06/2022 Phiếu chuyển đơn: V/v chuyển đơn phản ánh (Công ty Luật Aladin)
Lượt xem: 4
Tải về 0
42/TB-UBND 14/06/2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 08 tháng 6 năm 2022.
Lượt xem: 4
Tải về 0
37/UBND-VP10 14/06/2022 V/v kiểm tra, rà soát, xử lý giải quyết nội dung đề nghị của công dân.
Lượt xem: 3
Tải về 0
35/UBND-VP10 08/06/2022 V/v rà soát, báo cáo việc giải quyết đơn của công dân (Bà Đinh Thị Bình)
Lượt xem: 6
Tải về 1
1234