Lĩnh vực
Đăng nhập
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
132/TB-VPUBND 03/12/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 37
Tải về 0
79/TB-VPUBND 10/08/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 35
Tải về 1
68/TB-VPUBND 07/07/2020 Về thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 44
Tải về 2
56/TB-BTCD 16/04/2020 Thông báo v/v dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020)
Lượt xem: 117
Tải về 2
2123-TB/TU 26/03/2020 Thông báo v.v hoãn lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 01/4/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Lượt xem: 99
Tải về 1
23/TB-VPUBND 09/03/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 101
Tải về 1
02/TB-VPUBND 03/01/2020 Thông báo Về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 102
Tải về 1
1671/TB-TU 29/10/2019 Thông báo về việc hoãn lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 06/11/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Lượt xem: 131
Tải về 1
141/BC-BTCD 22/10/2019 Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân tháng 10/2019
Lượt xem: 172
Tải về 4
162/BC-UBND 08/10/2019 Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2019
Lượt xem: 179
Tải về 4
12