Lĩnh vực
Đăng nhập
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
73/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Lê Văn Minh)
Lượt xem: 17
Tải về 0
72/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Nguyễn Tử Tiến)
Lượt xem: 18
Tải về 0
71/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Bùi Hữu Trội)
Lượt xem: 12
Tải về 0
70/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Lê Văn Thuân)
Lượt xem: 9
Tải về 0
67/BTCD 19/04/2022 V/v chuyển đơn của ông Lê Đức Thận và ông Lê Đức Tường.
Lượt xem: 9
Tải về 0
68/BTCD 19/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Phạm Thị Nhung)
Lượt xem: 15
Tải về 0
39/VPUBND-VP10 18/04/2022 v/v chuyển đơn công dân (ông Nguyễn Trọng Nghĩa)
Lượt xem: 9
Tải về 0
61/BTCD 04/04/2022 Về việc chuyển đơn của Bà Đỗ Thị Hương
Lượt xem: 20
Tải về 0
57/BTCD 29/03/2022 V/v thông báo, hướng dẫn, xử lý đơn của công dân (ông Hoàng Trung Kiên)
Lượt xem: 14
Tải về 0
328/VPUBND-VP10 28/03/2022 V/v chuyển đơn của Ông Đinh Văn Chương và ông Đinh Trọng Nghĩa
Lượt xem: 11
Tải về 0
12