Đăng nhập

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 12-2019

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách,  HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ  tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Cùng dự buổi tiếp có đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách,  HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ  tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Trong ngày, đồng chí Nguyễn Văn Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách,  HĐND tỉnh đã tiếp 07 công dân với 05 vụ việc, trong đó có 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Ninh Bình; 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Kim Sơn; 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Gia Viễn, 
01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục - Đào tạo.

Nội dung các vụ việc có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các Dự án; đề nghị liên quan đến diện tích đất trồng cói của các hộ gia đình khi nhà nước thực hiện thu hồi đất thực hiện Dự án đê Bình Minh 2; đề nghị đến nâng bậc lương của giáo viên; đề nghị liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa tại xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn.

Trong ngày, tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân diễn ra ổn định.

 Cổng TTĐT tỉnh
(Ninhbinh.gov.vn)