Đăng nhập

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến chủ trì phiên tiếp công dân của tỉnh tháng 2-2020

Ngày 12/02/2020, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Tham gia tiếp có Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Kim Sơn. 

 Từ 14h cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tiếp công dân.

Trong ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp 08 công dân với 08 vụ việc, trong đó có 03 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Kim Sơn; 02 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Ninh Bình; 02 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Gia Viễn; 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

 Nội dung các vụ việc có liên quan đến đề nghị giải quyết diện tích đất trồng cói khi Nhà nước thu hồi thực hiện Dự án đê Bình Minh 3, đề nghị liên quan đến tranh chấp đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phản ánh liên quan đến việc đến cấp sai vị trí; đề nghị giao lại đất nông nghiệp sau khi đã thực hiện xong nợ đọng sản phẩm tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn; phản ánh tình hình an ninh trật tự tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình...

 Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và các cơ quan tham gia tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền.

Cổng TTĐT tỉnh

Ninhbinh.gov.vn