VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc người thay đổi chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 114/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/10/2020
Ngày hiệu lực 13/10/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc người thay đổi chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 114_20201013033051258250_vnpt_ca_signed_20201013033120.pdf