VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo v/v dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020)
Số ký hiệu văn bản 56/TB-BTCD
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 16/04/2020
Trích yếu nội dung Thông báo v/v dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb-moi-bh-khieu-nai-to-cao.pdf