Lĩnh vực
Đăng nhập
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Số ký hiệu văn bản 12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Hoàng Khắc Tiệp
Tài liệu đính kèm nq-hdnd-12-29-12-2017_01.pdf