Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành luật bình đẳng giới
Số ký hiệu văn bản 42
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành luật bình đẳng giới
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Hưng
Tài liệu đính kèm báo_cáo_tổng_kết_15_năm_thực_hiện_luật_bình_dẳng_giới_20220511023822510510_signed20220512074422_000.00.28.H42.pdf