Lĩnh vực
Đăng nhập
Nghị quyết Ban hành một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 86/2022/NQ-HĐ
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Ban hành một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực văn bản pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 86.pdf