Lĩnh vực
Đăng nhập
Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 84/NQ-HĐ
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực văn bản pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 84.pdf