Lĩnh vực
Đăng nhập
Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 79/2022/NQ-HĐ
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực văn bản pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79.pdf