Lĩnh vực
Đăng nhập
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH
Số ký hiệu văn bản Nghị định 166
Ngày ban hành 25/12/2018
Ngày hiệu lực 15/02/2019
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi-dimnjh-166-thu-tuc-sua-doi-dio-tich.docx