Lĩnh vực
Đăng nhập
Luật Tiết kiệm chống lãng phí số 44
Số ký hiệu văn bản Luật tiết kiệm chống lãng phí
Ngày ban hành 26/11/2013
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Trích yếu nội dung Luật Tiết kiệm chống lãng phí số 44
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 44_tietkiem-chong-lang-phi.pdf