Lĩnh vực
Đăng nhập
QUYẾT ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số ký hiệu văn bản 327/QĐ -UBND
Ngày ban hành 01/04/2022
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01quyet_dinh_cong_bo_danh_muc_duoc_chuan_hoa_cua_so_giao_duc_va_dao_tao_ngay_210_20210720094455665660_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20210722073620_000.00.00.h42.pdf
01_quyet_dinh_cbtthc_ngay_3132022_20220331035522356350_vnpt_ca_signed_20220401034546_000.00.00.h42.pdf
021phu_luc_cong_bo_tthc_cua_so_giao_duc_va_dao_tao_ngay_21072021_20210720094501741740_vnpt_ca_signed_20210722073723_000.00.00.h42.pdf