Văn bản mới
Đăng nhập
   TIN TỨC   _________________________________________________________________

TRA CỨU VĂN BẢN KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
57/UBND-VP10 24/12/2020 V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Lượt xem: 47
Tải về 0
58/UBND-VP10 24/12/2020 V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Lượt xem: 41
Tải về 0
59/UBND-VP10 24/12/2020 V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Lượt xem: 22
Tải về 0
60/TB-UBND 24/12/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh năm 2021
Lượt xem: 37
Tải về 1
132/TB-VPUBND 03/12/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 31
Tải về 0
01/TB-TU 30/10/2020 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 04/11/2020
Lượt xem: 33
Tải về 0
114/TB-VPUBND 13/10/2020 Thông báo về việc người thay đổi chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 37
Tải về 0
211/TB-TU 05/10/2020 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07/10/2020
Lượt xem: 46
Tải về 0
09/TB-VP 15/09/2020 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 36
Tải về 0
91/TB-VPUBND 03/09/2020 Thông báo về việc hoãn phiên tiếp công dân ngày 09/9/2020 của Lãnh đạo UBND tỉnh
Lượt xem: 71
Tải về 3
123