Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v Thông báo xử lý đơn của công dân ( Ông Phạm Xuân Kiêm)
Số ký hiệu văn bản 152/BTCD
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung V/v Thông báo xử lý đơn của công dân ( Ông Phạm Xuân Kiêm)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Bùi Tùng Bách
Tài liệu đính kèm 152_2022.pdf