Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v Thông báo xử lý đơn của công dân (Ông Đinh Cao Hà)
Số ký hiệu văn bản 151/BTCD
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung V/v Thông báo xử lý đơn của công dân (Ông Đinh Cao Hà)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Bùi Tùng Bách
Tài liệu đính kèm 151_2022.pdf