Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v chuyển đơn phản ánh của công dân (Bà Đinh Thị Phong)
Số ký hiệu văn bản 155/BTCD
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày hiệu lực 10/08/2022
Trích yếu nội dung V/v chuyển đơn phản ánh của công dân (Bà Đinh Thị Phong)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm 155_2022.pdf