Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Tôn
Số ký hiệu văn bản 158/BTCD
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Tôn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Bùi Tùng Bách
Tài liệu đính kèm 158_2022.pdf