Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v xử lý đơn của Ông Đinh Công Dũng
Số ký hiệu văn bản 156/BTCD
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung V/v xử lý đơn của Ông Đinh Công Dũng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Bùi Tùng Bách
Tài liệu đính kèm 156.pdf
637.pdf