Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về giải quyết đề nghị của công dân
Số ký hiệu văn bản 838/VPUBND-VP3
Ngày ban hành 19/08/2022
Ngày hiệu lực 19/08/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về giải quyết đề nghị của công dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 838v3.pdf
458bc_2022.pdf