Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 166/BC-BTCD
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm Bao_cao_thang_8_2022.pdf