Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư kiến nghị, phán ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân Quý III năm 2019
Số ký hiệu văn bản 128/BC-BTCD
Ngày ban hành 19/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư kiến nghị, phán ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân Quý III năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Đặng Xuân Nguyên
Tài liệu đính kèm Bao_cao_quy_III_20190919092602786780_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20190919050146.pdf