Lĩnh vực
Đăng nhập
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
155/BC-UBND 20/09/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
Lượt xem: 11
Tải về 0
129/BTCD 05/07/2022 V/v thông báo xử lý đơn của công dân (Bà Đinh Thị Tình).
Lượt xem: 39
Tải về 0
128/BTCD 05/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân (Ông Nguyễn Pháp Chế).
Lượt xem: 25
Tải về 0
127/BTCD 05/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân (Ông Đinh Văn Khúc).
Lượt xem: 28
Tải về 0
111/BC-UBND 01/07/2022 Báo cáo Kiểm điểm kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ quý III năm 2022.
Lượt xem: 23
Tải về 0
73/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Lê Văn Minh)
Lượt xem: 35
Tải về 0
72/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Nguyễn Tử Tiến)
Lượt xem: 40
Tải về 0
71/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Bùi Hữu Trội)
Lượt xem: 28
Tải về 0
70/BTCD 20/04/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Ông Lê Văn Thuân)
Lượt xem: 28
Tải về 0
67/BTCD 19/04/2022 V/v chuyển đơn của ông Lê Đức Thận và ông Lê Đức Tường.
Lượt xem: 30
Tải về 0
12