Đăng nhập

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Ngày 18/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3năm 2020.

Tại phiên tiếp công dân tháng 3, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã lắng nghe 3 lượt công dân trình bày các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; phản ánh tình hình an ninh trật tự tại phường Ninh Khánh thành phố Ninh Bình. Tại phiên tiếp công dân có 02 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Ninh Bình và 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

 Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của công dân trình bày, đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận các phản ánh của công dân và trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung công dân phản ánh, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan trực tiếp trả lời, phản hồi ý kiến của công dân với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đảm bảo hợp tình, hợp lý.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh cũng giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nội dung đã đề cập trong buổi tiếp công dân, đảm bảo thời hạn xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại theo luật định.

Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)