Đăng nhập
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 06/2020
Ngày 03/6/2020, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh (theo Quy chế số 09-QC/TU, ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).Tham gia phiên tiếp có Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư, UBND huyện Kim Sơn.

Trong ngày các đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 07 công dân với 06 vụ việc, trong đó có 03 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Ninh Bình; 01 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Kim Sơn; 02 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Tòa án.

Nội dung các vụ việc có liên quan đến hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án; đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; đề nghị thi hành Bản án...

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và ý kiến của các cơ quan tham gia tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã  chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền.

Trong ngày, tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh diễn ra ổn định.

Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)