Đăng nhập
Thông báo phân công nhiệm vụ tiếp công dân ngày
Ngày 03/10/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo số 138/TB-VPUBND về phân công nhiệm vụ tiếp công dân ngày 05/10/2022.

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Ninh Bình

Tại Thông báo số 842-TB/TU ngày 03/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình phân công đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân vào ngày 05/10/2022.

Tuy nhiên, ngày 05/10/2022 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saiki, tỉnh Oita, Nhật Bản, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh phân công cho Ban Tiếp công dân tỉnh đảm nhiệm việc tiếp công dân ngày 05/10/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

  • Từ khóa :