Đăng nhập
Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân ngày 10/5/2023

Theo lịch, ngày 10/5/2023 (thứ Tư) phiên tiếp công dân định kỳ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 10/5/2023 (thứ Tư) đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phân công Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đảm nhiệm việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và thực hiện./.

Xem chi tiết tại 74/TB-VPUBND

  • Từ khóa :