Đăng nhập
Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Xác định nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trước và trong Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đảm bảo tinh thần khách quan, dân chủ, đáp ứng nguyện vọng quần chúng nhân dân; phát hiện những nơi, những điểm dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người để có biện pháp tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp trước, trong và sau dịp Tết, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 71/UBND-VP10 về việc Phối hợp tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Quang cảnh buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Ninh Bình

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình công dân khiếu kiện; tập trung xem xét, giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và lên trung ương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trong trường hợp có công dân khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cử tổ công tác, cán bộ có đủ thẩm quyền phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp công dân, tuyên truyền, vận động, có biện pháp xử lý các tình huống có thể xảy rađưa công dân trở về địa phương. Thời gian thực hiện trước ngày 22/01/2022 (tức ngày 20/12/2021 Âm lịch).

Đồng thời, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong quý I năm 2022 là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/7/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, có đông người tham gia; UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan Trung ương để hướng dẫn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp còn tồn đọng, các vụ việc công dân cố tình đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

                                                Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình