VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 57/UBND-VP10
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 24/12/2020
Trích yếu nội dung V/v Lịch tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 57.pdf