VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc thay đổi người Chủ trì tiếp công dân ngày 20/9/2023
Số ký hiệu văn bản 03/TB-VP
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người Chủ trì tiếp công dân ngày 20/9/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Hoàng Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 03_tbvp_1_2023.pdf