Đăng nhập
Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/BTCD 27/04/2023 V/v thông báo xử lý đơn của công dân (ông Phạm Đình Hậu, xã Lạc Vân, Nho Quan).
Lượt xem: 22
326/QĐ-UBND 26/04/2023 Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Bà Lã Thị Liên)
Lượt xem: 20
231/VPUBND-VP10 24/02/2023 V/v Chuyển nội dung đơn công dân (Báo nhân dân chuyển đơn của ông Phạm Văn Thiều)
Lượt xem: 49
217/BTCD 08/11/2022 Báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 110
71/UBND-VP10 03/11/2022 V/v giải quyết đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Khải)
Lượt xem: 102
212/BTCD 03/11/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Lượt xem: 125
213/BTCD 03/11/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (ông Đinh Quang Lê)
Lượt xem: 93
214/BTCD 03/11/2022 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (ông Hoàng Trung Huyên)
Lượt xem: 85
64/TB-UBND 02/11/2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 26 tháng 10 năm 2022.
Lượt xem: 77
199/BTCD 20/10/2022 V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại(Ông Hoàng Trung Kiên)
Lượt xem: 101
123456789