VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1365-TB/TU
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1365-tbt.pdf