Đăng nhập
Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
66/TB-VPUBND 04/05/2024 Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 14
1697-TB/TU 29/04/2024 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 02/5/2024
Lượt xem: 18
49/TB-VPUBND 08/04/2024 Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/4/2024
Lượt xem: 34
31/TB-VPUBND 11/03/2024 Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 43
1365-TB/TU 05/02/2024 Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 07 tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 71
204/TB-VPUBND 12/12/2023 Thông báo v/v thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 68
03/TB-VP 18/09/2023 Thông báo về việc thay đổi người Chủ trì tiếp công dân ngày 20/9/2023
Lượt xem: 1431
152/TB-VPUBND 13/09/2023 Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân ngày 13/9/2023
Lượt xem: 107
149/TB-VPUBND 11/09/2023 Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/9/2023
Lượt xem: 101
109/TB-VPUBND 10/07/2023 Thông báo về việc thay đổi người Chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 121
1234