VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 04/11/2020
Số ký hiệu văn bản 01/TB-TU
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc phân công tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân ngày 04/11/2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 01-tbtu_0001signed_20201102101834159150_000.00.00.a42.pdf