VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Bà Lã Thị Liên)
Số ký hiệu văn bản 326/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (Bà Lã Thị Liên)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm qd_.pdf