VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc thay đổi người Chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 109/TB-VPUBND
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người Chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 109.pdf