VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/9/2023
Số ký hiệu văn bản 149/TB-VPUBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 13/9/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 149.pdf