VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v kiểm tra, rà soát nội dung vụ việc của công dân (ông Nguyễn Trọng Nội)
Số ký hiệu văn bản 50/UBND-VP10
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung V/v kiểm tra, rà soát nội dung vụ việc của công dân (ông Nguyễn Trọng Nội)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm 50_2022.pdf