VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v thông báo xử lý đơn của công dân (Bà Đinh Thị Tình).
Số ký hiệu văn bản 129/BTCD
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo xử lý đơn của công dân (Bà Đinh Thị Tình).
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Mạnh Hà
Tài liệu đính kèm 129.pdf