VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo Kiểm điểm kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ quý III năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 111/BC-UBND
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kiểm điểm kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ quý III năm 2022.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 111bc.pdf