VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 10 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 217/BTCD
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 10 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm bao_cao_thang_10_2022.pdf