VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v giải quyết đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Khải)
Số ký hiệu văn bản 71/UBND-VP10
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung V/v giải quyết đơn của công dân (bà Nguyễn Thị Khải)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm pcd_btcd_nguyen_thi_khai_gia_thanh_62022_20220613035124269260_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20220614095111.pdf