VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Số ký hiệu văn bản 212/BTCD
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (Bà Trương Thị Cưu)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Mạnh Hà
Tài liệu đính kèm 212_2022.pdf